Διακοσμητικά προϊόντα.

22,00 22,00

16 | ΚΟΥΝΟΥΠΙΕΡΑ

Διαστάσεις: 2,5m x Διάμετρος 65cm