Μπομπονίερα βάπτισης.

1,85 1,85

Μπομπονίερα δέντρο ζωής σε γυάλινη βάση.